DESPRE NOI Misiune

„O școală pentru toți!”

Şcoala Gimnazială Gîștești îşi propune să dezvolte un mediu educaţional favorabil învăţării, în care elevii să aibă oportunităţi egale de formare a competenţelor de bază și a competenţelor cheie, în perspective pregătirilor la standard europene, pentru integrare social şi competiţie profesională.

În acord cu viziunea noastră și cu principiul că progresul poate fi obținut numai prin performanță, ne dorim să oferim elevilor nostri șanse egale de formare și dezvoltare a personalităților, pregatirea necesară pentru valorificarea întregului lor  potențial, astfel încât să obțină performanța școlara necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru școala noastră este asigurarea calității serviciilor educaționale, având în vedere atingerea standardelor de performanță europene.

Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea locală să dezvoltăm un mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale ca persoană și personalitate.

Înscrieri învățământ primar

Tot ce trebuie să știți despre înscrierea la învățământul primar

Citește

Evaluare Națională

Tot ce trebuie să știți despre Evaluare Națională 2018

Citește

Mobilitatea 2018

Tot ce trebuie să știți despre Mobilitatea personalului didactic

Citește